Innovative Supporting SErvices for UNiversity Students with dEafness

KONSORCJUM

UZASADNIENIE ISENSE

Nadal brakuje wspólnych strategii gwarantujących włączenie niesłyszących studentów na uniwersytetach.

ISENSE ma na celu zaproponowanie długoterminowego, zrównoważonego podejścia do zmniejszania barier związanych z edukacją, aby zwiększyć zarówno motywację niesłyszących studentów do studiowania na uniwersytecie, jak i umiejętności pracowników uczelni w zakresie komunikowania się z nimi.

W tym celu wykorzystujemy innowacyjne technologie, takie jak rzeczywistość rozszerzona i wirtualna oraz holografia, aby stworzyć wysokowydajny ekosystem edukacji cyfrowej.

PRODUKTY ISENSE

SLAATE – Sign Language in Augmentative Alternative Technical 3D Environment. Holograficzne i interaktywne wideo internetowe do orientacji uniwersyteckiej.

SHARE SLANG – SHAring REpository of Sign LANguage Gesture. Repozytorium online do nauczania i uczenia się, w tym dane ruchu dla
automatycznego rozpoznawania znaków.

SONAR – SOcial iNclusion through Augmented Reality. Ścieżki szkoleniowe do nauki podstaw języka migowego w pięciu językach z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej.

GUI4DE – GUIdelines FOR DEaf. Lista dobrych praktyk na rzecz poprawy dostępności i inkluzywności uczelni.